Favicon files not found
NG Miljøprosjekt

Velkommen til

Borge Massemottak

Hva leter du etter?

Borge Massemottak

Borge Massemottak er et ordinært deponi, men også å betrakte som et nyttig formål. Dette betyr at masser levert dit kan anses som levert til gjenbruk eller nyttiggjort. 

 

Borge Massemottak er et av de få mottakene i Norge som har tillatelse og kapasitet til å ta imot syredannende bergarter (alunskifer).

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner